Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald, navneændringer og attestudstedelse bedes rettet til Personregistrering Syd. 

Personregistrering Syd Ravnsbjerg kirkekontor Grøfthøjparken 1                         8260 Viby J 

Tlf. 87 33 44 77

Mail: jaso@km.dk 

Mandag - fredag kl 10:00 - 13:00, torsdag dog kl 10:00 - 16:00

Lukning af kirken

Hverdage i uge 4, 2017.
Hvert år foretages der nødvendig reparation og vedligeholdelse af kirken i form af kalkning og maling. I uge 4 (23. januar - 27. januar) i 2017 ser vi os nødsaget til at lukke kirken i de 5 hverdage. Årsagen er, at en del af kirkens indre skal kalkes m.m.

 

 

De 9 Læsninger

Søndag den 11. december kl. 16.00.

Der bliver masser af sang og musik i Kolt Kirke i adventstiden. Blandt andet når vi, traditionen tro, synger julen ind ved de ”De 9 Læsninger”. Som altid medvirker det rytmiske kor Off Beat ved vores hyggelige musikgudstjeneste. “De 9 Læsninger” er bygget op omkring en række bibeltekster, læst af medlemmer af menigheden, vekslende med korsang og fælles julesalmer.

Efter ”De 9 Læsninger” er der gløgg og æbleskiver i Sognegården.

 

 

Luciagudstjeneste med Luciaoptog

Foto: Helle Arensbak

Tirsdag den 13. december kl. 16.30.

Lucia er en italiensk helgeninde, som led martyrdøden. Hendes helgendag er den 13. december. Navnet Lucia kommer af det latinske ’lux’, som betyder lys.

I Kolt Kirke fejrer vi Lucia med en kort lysgudstjeneste med Luciaoptog. Minikonfirmanderne medvirker.

 

 

 

 

 

Julekoncert med "Det Ny Kammerkor"

Tirsdag den 13. december kl. 19.30.

Atter i år lægger Kammerkoret vejen forbi Kolt Kirke, hvor de vil præsentere et spændende program, hvor gammelt og nyt, klassisk og nyere julemusik mødes. Vi kan se frem til en herlig koncert under ledelse af Anders Gaden, der til daglig også fungerer som organist i Helligåndskirken, hvor koret har base.

 

 

Julefamiliegudstjeneste

Lørdag den 24. december kl. 11.00.

Hos travle småbørnsfamilier kan det være svært at nå det hele – og dette især i julen. Derfor laver vi i Kolt Kirke i år en julegudstjeneste specielt rettet mod børnefamilier. Vi vil fejre julen med at synge julesange, høre fortællingen om det lille Jesusbarn der blev født i en stald for mange år siden i Betlehem og mærke at nu fejrer vi jul med stort J i Kolt Kirke.

Derudover er der julegudstjenester kl. 14.00 og kl. 15.30.

Vi glæder os til at se jer!

 

 

Nytårsgudstjeneste

Foto: Helle Arensbak

Lørdag den 31. december kl. 15.30.

Sædvanen tro inviteres til nytårsgudstjeneste nytårsaftensdag. En stemningsfuld gudstjeneste, hvor eftertanken over det forgangne år blandes med forventningen til det nye. Gudstjenesten varer ca. 45 min., hvorefter vi ønsker hinanden godt nytår over et glas champagne i våbenhuset og slutter med at sende et smukt raketbatteri mod himlen.

 

 

Stjernevandring, Hellig 3 kongersgudstjeneste

Søndag den 8. januar kl. 16.00.

Hellig 3 konger er en markering af, at julen er til ende. Gudstjenesten denne sene eftermiddag er en meditativ gudstjeneste, hvor musik, salmer og tekstlæsninger veksler. Kirken vil være smukt pyntet med masser af stjerner og lys, og gudstjenesten vil foregå såvel indenfor som udenfor kirken, hvor vi vil gå stjernevandring med levende lys i hænderne.

 

 

Børnekor starter op!

Tirsdag den 10. januar klokken 15-16.

Kolt Kirkes nye børnekor er et tilbud for børn i 3., 4. og 5. klasse. Koret starter op lige efter nytår og vil øve på tirsdage efter skoletid. Børnekoret kommer lejlighedsvist til at medvirke ved Gudstjenester og koncerter i Kolt Kirke og Sognegård. Repertoiret vil indeholde en masse forskellige sange og salmer på dansk og engelsk, sang- og musikundervisning, musikalske lege og enkel flerstemmighed. Der vil også hver gang være tid til hygge og snak, frugt eller kage.

Det er gratis at deltage i børnekoret. Korledere er kirkesanger Anne Henriksen og organist Dan Frunza. For tilmelding eller mere info; skriv til Anne på annehenriksen.kor@gmail.com

 

 

Kolt Folkekor opstart

Onsdag den 11. januar kl. 19.15.

Alle sanginteresserede i Kolt-Hasselager og omegn inviteres til at komme og deltage i Kolt Kirkes nye kor, som vil hedde Melodia. Nodekundskab er ikke påkrævet, men vi vil sætte pris på mødestabilitet i det lange løb. Korets profil er at synge i kirken til gudstjenester en enkelt søndag om måneden, men i fremtiden også gerne i lokalområdet til forskellige arrangementer. Repertoiret vil blive i let klassisk stil med afstikkere til jazz og rytmisk.

Vi lægger også vægt på det sociale og arrangerer derfor også hyggelige sammenkomster. Kom forbi sognegården en onsdag kl. 19.15 eller ring til organist Dan Frunza på 50426624. Og husk, ikke alene er sang godt for det mentale, det er også en herlig social aktivitet!

 

 

Frivilligmøde

Onsdag den 18. januar kl. 19.00.

Halvårsmøde for kirkens frivillige uden hvem vores mange aktiviteter ikke kunne gennemføres. Der er altid brug for nye og friske kræfter. Omfanget af hjælpeopgaver er helt op til dig, og AL hjælp er værdifuld for os! Så hvis du har mulighed for at give en hånd med engang imellem og har lyst til at deltage i et hyggeligt og meningsfuldt fællesskab omkring Kolt Kirke og Sognegård, så tilmeld dig hos Anita på kirkekontoret, tlf. 30502716, e-mail: kirkekontor.koltkirke@gmail.com senest den 13. januar. Vi byder på lidt ost og rødvin! 

 

 

Frokost & Foredrag

Søndag den 29. januar kl. 10.30.

Efter gudstjenesten fortsætter vi med frokost i Sognegården. Og derefter vil tidligere sogne- og sygehuspræst fra Vejle, Preben Kok fortsætte med et foredrag, hvor vi vil blive beriget med et lille udsnit af de mangeårige erfaringer og overvejelser, som Preben Kok har gjort sig i forbindelse med sit arbejde i grænselandet mellem liv og død.

Det er tunge sager, men Preben Kok er en dygtig foredragsholder og fortæller, der med humor, dybde og alvor formidler sine erfaringer.

Preben Kok er blandt andet forfatter til bogen “Skæld ud på Gud”, og har medvirket i programmet Skriftestolen på DR2, hvor Preben Kok bringer sin egen tro, tvivl og afmagt i spil sammen med mennesker på kanten af livet.

Kom og oplev en spændende eftermiddag i Kolt Kirke, hvor de store spørgsmål bringes i spil!

Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding skal foretages på listen i våbenhuset eller på mail: kirkekontor.koltkirke@gmail.com senest onsdag den 25. januar.

 

 

Babysalmesang - start af nyt hold

Torsdag den 2. februar kl. 10.00 i Kolt Kirke.

Babysalmesang er for forældre og babyer fra 2-10 mdr.  Der synges, lyttes, leges, danses, og spilles salmer, børnesange, rim og remser ca. 45 min. i kirken. Efter programmet i kirken er der kaffe/te og hygge i Sognegården.
Babysalmesang strækker sig over 7 gange. Prisen er 150 kr. , som betales første gang. Max. 10 deltagere.

Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren. Mail: anette.koltkirke@gmail.com - mobil: 30326818

 

 

Mindfulnessgudstjeneste

Torsdag den 23. februar kl. 20.00.

Und dig selv et lille frirum i en ofte hektisk og travl hverdag, og kom til en anderledes aftengudstjeneste med mulighed for ro og fordybelse.

Psykolog Mette Lund Jensen vil lede mindfulnessdelen af gudstjenesten, som derudover rummer bøn, læsning, stilhed, meditativ musik, refleksion, nye og gamle salmer, samt mulighed for lystænding på kirkens smukke lystræ. 

Efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe i våbenhuset.

 

 

 

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 26. februar kl. 14.00

Vi vil igen i år fejre fastelavn i Kolt Kirke, og det gør vi i samarbejde med FDF'erne. Først holder vi en børne- og familievenlig gudstjeneste i kirken, hvor vi glæder os til at se en masse spændende sørøvere, prinsesser, astronauter og hekse - gerne både børn og voksne. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Riis'Gård, og spiser derefter fastelavnsboller og får sodavand og kage i Sognegården. Også i år vil der være priser til kattekonger og dronninger, og til den bedst udklædte. Vi glæder os til at se jer til fastelavn. 

 

 

Nyt Menighedsråd i Kolt

Nyt menighedsråd i Kolt. Valget aflyses, da der kun blev indleveret én kandidatliste til menighedsrådsvalget den 8. november 2016.

De første 10 personer på den indleverede kandidatliste er derfor valgt til det nye menighedsråd, som tiltræder den 1. søndag i advent (27. november 2016).

Det nye råd har en funktionsperiode på 2 år. Valget er at betragte som et fredsvalg.

Følgende kandidater er valgt til det nye menighedsråd:

Ulla Eising, Bo Jørgensen, Tove Stenstrup, Michael Mannsbro, Per Wehner, Gitte Boye Sandbjerg, Hans Rehmeier, Birgit Riis Vestergaard, Frode Larsen, Birgitte Højgaard, Edith Dyrholm, Leif Nørregård Madsen, Mik Krogh samt sognets to præster Gitte Adelgaard og Jakob Thorup Jensen.

Der holdes konstituerende menighedsrådsmødeonsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 i Kolt Sognegård.

 

 

Strikkecafé i Kolt Sognegård

Hver 2. mandag kl. 19.00 i lige uger.

Er du vild med at strikke, eller vil du gerne lære det, så er der mulighed for at deltage i et hyggeligt strikke-/hæklesamvær. Vi mødes i Sognegården hver 2. mandag i lige uger fra kl. 19.00 og et par timer frem.

Det koster ikke noget at deltage, og man medbringer selv kaffe/te/kage, så mød op til en hyggelig aften.

 

 

 

 

 

Kolt og Ormslev Kirkers Folkekor

Onsdage kl. 19.15.

Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5, hvor vi hver onsdag øver til forskellige arrangementer i de to kirkers regi. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet.

Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf. 50 42 66 24.

 

 

Gravsten på Kolt Kirkegård kan ses på nettet

Menighedsrådet i Kolt har besluttet at stille oplysninger til rådighed om gravsten på Kolt Kirkegård for alle interesserede på hjemmesiden www.dk-gravsten.dk. Baggrunden herfor er, som beskrevet på hjemmesiden for Dk-gravsten:

• Projektet går ud på at bevare gamle gravsten for eftertiden – som en del af den nationale kulturarv, inden gravstenene kasseres og bortskaffes.

• At hjælpe slægtsforskere i ind- og udland samt at gøre oplysningerne tilgængelige for andre med interesse for området. 

For menighedsrådet har det været vigtigt, at gældende love bliver overholdt, når tekst og billeder bliver offentligt tilgængelige. Dk-gravsten har sikret dette og skriver blandt andet:

• Hos Dk-gravsten vises der ikke gravsten med personer der er døde inden for de sidste 10 år.

• Ifølge arkivloven fra 1. juli 2003, er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder at grave, der på søgetidspunktet er yngre end 10 år gamle, ikke vises ved søgning på pågældende person.

• DK-gravsten overholder reglerne fra Datatilsynet om databehandling på nettet. Teksterne på gravsten og fotograferingen af samme er gennemført i efteråret 2014.

Linket til gravsten på Kolt Kirkegård er: www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Kolt.php

 

 

Gudstjenester

BegivenhedDato

De 9 læsninger med koret Off Beat - 3.s. i advent - ved Gitte Adelgaard

11. dec 16:00
17:00
11. dec 16:00 -
17:00

Gudstjeneste 4.s. i advent - ved Jørgen Lasgaard

18. dec 10:30
11:30
18. dec 10:30 -
11:30

Børne- og familie Juleaftensgudstjeneste ved Jakob Thorup Jensen og Anette Berggren

24. dec 11:00
12:00
24. dec 11:00 -
12:00

Juleaftensgudstjeneste ved Gitte Adelgaard

24. dec 14:00
15:00
24. dec 14:00 -
15:00

Juleaftensgudstjeneste ved Gitte Adelgaard

24. dec 15:30
16:30
24. dec 15:30 -
16:30

Gudstjeneste juledag- ved Jakob Thorup Jensen

25. dec 10:30
11:30
25. dec 10:30 -
11:30

Nytårsaftensgudstjeneste - ved Gitte Adelgaard

31. dec 15:30
16:30
31. dec 15:30 -
16:30

Dåbsgudstjeneste ved Gitte Adelgaard

Hver den 1. lørdag i måneden holder vi dåbsgudstjeneste kl. 12.00. …

7. jan 12:00
13:00
7. jan 12:00 -
13:00

Hellig tre kongers-gudstjeneste med stjernevandring - ved Gitte Adelgaard

Hellig 3 konger er en markering af, at julen er til ende. Gudstjenesten denne sene …

8. jan 16:00
17:00
8. jan 16:00 -
17:00