Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald, navneændringer og attestudstedelse bedes rettet til Personregistrering Syd. 

Personregistrering Syd Ravnsbjerg kirkekontor Grøfthøjparken 1                         8260 Viby J 

Tlf. 87 33 44 77

Mail: jaso@km.dk 

Mandag - fredag kl 10:00 - 13:00, torsdag dog kl 10:00 - 16:00

Kolt Kirke på Facebook

facebook

 

Vedr. gudstjeneste på Koltgården.

I KiK er der fejlagtigt skrevet "gudstjeneste på Koltgården torsdag, 10. november kl. 13.45" - det er ikke rigtigt.

Det er torsdag den 3. november kl. 13.45 gudstjenesten er.

Der har beklagelsesvis indsneget sig en fejl i kirkebladet.

Babysalmesang

Torsdag den 27. oktober kl. 10.00.

Babysalmesang er både sang, musik, bevægelse og rytmik for babyer. Vi synger, danser og vugger til salmerne og vi leger til rim og remser, så de små babyer oplever med alle deres sanser. Babysalmesang er for børn mellem 2-10 måneder og deres forældre. Man skal ikke kunne synge, det vigtigste er at få en god oplevelse med sit barn. Vi glæder os til at se dig og dit barn.

Efter 45. min. i kirken er der kaffe/te og hygge i sognegården. Pris for 7 gange er 150,-, som betales første gang. Max 10 deltagere. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren.

 

 

Spaghettigudstjenester

Så starter Gud- og Spaghetti op igen efter sommerferien – og vi glæder os til at se en masse børn og voksne ved de meget familievenlige gudstjenester og til hyggelig spisning bagefter i Kolt Sognegård. Spaghettigudstjeneste er en meget børnevenlig gudstjeneste, der primært henvender sig til børn i alderen 3-8 år, men alle er naturligvis velkomne.

Vi mødes i Kolt Kirke kl. 17, hvor vi synger sange, beder Fadervor, hører historier om Gud og Jesus. Børnene må rigtig gerne hjælpe til i gudstjenesten og inden vi går ud af kirken, giver vi alle sammen hinanden en velsignelse fra Gud. Selve gudstjenesten varer ca. 25 minutter og bagefter går vi over og spiser spaghetti med kødsovs i Kolt Sognegård.

Børnene spiser gratis med og de voksne skal slippe med kr. 20 – pr. næse. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren.

Datoerne for gudstjenesterne i efteråret er:
Torsdag den 27. oktober kl. 17.00
– tilmelding senest den 24. oktober
Torsdag den 24. november kl. 17.00
– tilmelding senest den 21. november

 

 

Mindfulnessgudstjeneste

Foto: Helle Arensbak

Torsdag den 27. oktober kl. 20.00.

Kom til en anderledes gudstjeneste med mulighed for ro og fordybelse. Elementer af mindfulness vil indgå i gudstjenesten sammen med bøn, læsning, stilhed, meditativ musik, refleksion, nye og gamle salmer, samt lystænding på kirkens smukke lystræ.

Psykolog Mette Lund Jensen vil lede mindfulnessdelen af gudstjenesten. Så und dig selv et lille frirum i en ofte hektisk og travl hverdag!

Efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe i våbenhuset.

 

 

 

 

Syng i Den Blå i Sognegården

Tirsdag den 1. november kl. 19.00.

I anledning af Spil Dansk-ugen mødes vi og synger sange fra Højskolesangbogen. Der bliver rig lejlighed til at røre stemmebåndene og også mulighed for at stifte bekendtskab med et par salmer fra vores nyindkøbte samling “100 salmer”.

 

 

Mortensaften

Torsdag den 10. november kl. 18.00.

Igen i år vil vi holde en festlig og stemningsfuld Mortensaften i Kirke og Sognegård. Vi begynder i kirken kl. 18.00 med Bente Kure og Leif Ernstsen, som vil underholde os med “Vise Viser i Kirken”.

Efter koncerten spiser vi Mortens-and i Sognegården og i år vil vi, som noget nyt, afslutte Mortensaften i kirken sammen med Bente og Leif, der vil spille ½ times musik i kirken efter middagen.

Koncert og middag koster 150 kr. pr. person inkl. 1 glas vin. Billetter kan købes på Kirkekontoret i Sognegården tirsdag den 25. oktober fra kl. 11.00 til kl. 13.00 og igen onsdag den 26. oktober fra kl. 14.30-18.00. Evt. overskydende billetter til koncerten alene sælges ved indgangen for 50 kr.

“Vise viser i Kirken” med Bente Kure og Leif Ernstsen­­­­­                               Koncerten vil forløbe som en vise-koncert gør det med Bente og Leif, men relateret til det kirkerum den foregår i. Det skal forstås på den måde, at både sangene, melodierne og det, der siges indimellem, vil være håndplukket til lejligheden og stedet. Og selvfølgelig plukket ud af deres store repertoire; d.v.s. egne sange og melodier med både humor og eftertænksomhed blandet med Jeppe Aakjær, Benny Andersen og krydderier fra det nye nordiske visekøkken. Der vil, som altid når Bente og Leif optræder, blive lejlighed til at synge med.

 

 

Frokost og Film

Søndag den 20. november kl. 10.30.

Så er der igen Frokost og Film på plakaten. Efter gudstjenesten kl. 10.30 vil der først være en let frokost i Sognegården, og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe.

Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand.
Tilmelding sker på listen i våbenhuset eller på mail: kirkekontor.koltkirke@gmail.com senest onsdagen forud for arrangementet.

 

 

Mindfulnessgudstjeneste

Foto: Helle Arensbak

Torsdag den 24. november kl. 20.00.

Kom til en anderledes gudstjeneste med mulighed for ro og fordybelse. Elementer af mindfulness vil indgå i gudstjenesten sammen med bøn, læsning, stilhed, meditativ musik, refleksion, nye og gamle salmer, samt lystænding på kirkens smukke lystræ.

Psykolog Mette Lund Jensen vil lede mindfulnessdelen af gudstjenesten. Så und dig selv et lille frirum i en ofte hektisk og travl hverdag!

Efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe i våbenhuset.

 

 

 

 

Dåbsgudstjeneste

Lørdag den 3. december kl. 12.00.

Kolt Kirke tilbyder nu dåb ved en særlig dåbsgudstjeneste lørdag kl. 12.00. Som regel vil gudstjenesten ligge den 1. lørdag i måneden.

Dåbsgudstjenesterne er børne- og familievenlige og kortere end den almindelige søndagshøjmesse. Fokus er på selve dåbshandlingen, ligesom både salmer, tekster og liturgi henvender sig til dåbsfamilierne.

 

 

(Jule-)Frokost & Flygel

Søndag den 4. december kl. 12.00.

Folkekoret synger advents- og julemusik, organisten spiller jazzede julenumre og det hele garneres med dejlig mad. Velkommen til årets sidste omgang Frokost & Flygel!

Tilmelding følger senere.

 

 

 

 

Nyt Menighedsråd i Kolt

Nyt menighedsråd i Kolt. Valget aflyses, da der kun blev indleveret én kandidatliste til menighedsrådsvalget den 8. november 2016.

De første 10 personer på den indleverede kandidatliste er derfor valgt til det nye menighedsråd, som tiltræder den 1. søndag i advent (27. november 2016).

Det nye råd har en funktionsperiode på 2 år. Valget er at betragte som et fredsvalg.

Følgende kandidater er valgt til det nye menighedsråd:

Ulla Eising, Bo Jørgensen, Tove Stenstrup, Michael Mannsbro, Per Wehner, Gitte Boye Sandbjerg, Hans Rehmeier, Birgit Riis Vestergaard, Frode Larsen, Birgitte Højgaard, Edith Dyrholm, Leif Nørregård Madsen, Mik Krogh samt sognets to præster Gitte Adelgaard og Jakob Thorup Jensen.

Der holdes konstituerende menighedsrådsmødeonsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 i Kolt Sognegård.

 

 

Strikkecafé i Kolt Sognegård

Hver 2. mandag kl. 19.00 i lige uger.

Er du vild med at strikke, eller vil du gerne lære det, så er der mulighed for at deltage i et hyggeligt strikke-/hæklesamvær. Vi mødes i Sognegården hver 2. mandag i lige uger fra kl. 19.00 og et par timer frem.

Det koster ikke noget at deltage, og man medbringer selv kaffe/te/kage, så mød op til en hyggelig aften.

 

 

 

 

 

Kolt og Ormslev Kirkers Folkekor

Onsdage kl. 19.15.

Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5, hvor vi hver onsdag øver til forskellige arrangementer i de to kirkers regi. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet.

Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf. 50 42 66 24.

 

 

Gravsten på Kolt Kirkegård kan ses på nettet

Menighedsrådet i Kolt har besluttet at stille oplysninger til rådighed om gravsten på Kolt Kirkegård for alle interesserede på hjemmesiden www.dk-gravsten.dk. Baggrunden herfor er, som beskrevet på hjemmesiden for Dk-gravsten:

• Projektet går ud på at bevare gamle gravsten for eftertiden – som en del af den nationale kulturarv, inden gravstenene kasseres og bortskaffes.

• At hjælpe slægtsforskere i ind- og udland samt at gøre oplysningerne tilgængelige for andre med interesse for området. 

For menighedsrådet har det været vigtigt, at gældende love bliver overholdt, når tekst og billeder bliver offentligt tilgængelige. Dk-gravsten har sikret dette og skriver blandt andet:

• Hos Dk-gravsten vises der ikke gravsten med personer der er døde inden for de sidste 10 år.

• Ifølge arkivloven fra 1. juli 2003, er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder at grave, der på søgetidspunktet er yngre end 10 år gamle, ikke vises ved søgning på pågældende person.

• DK-gravsten overholder reglerne fra Datatilsynet om databehandling på nettet. Teksterne på gravsten og fotograferingen af samme er gennemført i efteråret 2014.

Linket til gravsten på Kolt Kirkegård er: www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Kolt.php

 

 

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste - 22.s.e. Trinitatis ved Gitte Adelgaard

23. okt 10:30
11:30
23. okt 10:30 -
11:30

Mindfulness-gudstjeneste ved Gitte Adelgaard

27. okt 20:00
21:00
27. okt 20:00 -
21:00

Gudstjeneste - 23.s.e. Trinitatis ved Jakob Thorup Jensen

30. okt 10:30
11:30
30. okt 10:30 -
11:30

Dåbsgudstjeneste ved Jakob Thorup Jensen

5. nov 12:00
13:00
5. nov 12:00 -
13:00

Alle Helgen Gudstjeneste ved Jakob Thorup Jensen. Efterfulgt af kirkekaffe

6. nov 16:00
17:30
6. nov 16:00 -
17:30

Mortensaften i Kirke og Sognegården

10. nov 18:00
22:00
10. nov 18:00 -
22:00

Gudstjeneste - 25.s.e. Trinitatis ved Jakob Thorup Jensen

13. nov 10:30
11:30
13. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - S.s.i kirkeåret ved GA. Derefter Frokost og Film

20. nov 10:30
14:00
20. nov 10:30 -
14:00

Mindfulnessgudstjeneste ved Gitte Adelgaard

24. nov 20:00
21:00
24. nov 20:00 -
21:00

Gudstjeneste - 1.s.i advent ved Jakob Thorup Jensen

27. nov 10:30
11:30
27. nov 10:30 -
11:30

Dåbsgudstjeneste ved Gitte Adelgaard

3. dec 12:00
13:00
3. dec 12:00 -
13:00

Gudstjeneste - 2.s. i advent ved GA. Derefter Frokost og Flygel

4. dec 10:30
14:00
4. dec 10:30 -
14:00