Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald, navneændringer og attestudstedelse bedes rettet til Personregistrering Syd. 

Personregistrering Syd Ravnsbjerg kirkekontor Grøfthøjparken 1                         8260 Viby J 

Tlf. 87 33 44 77

Mail: jaso@km.dk 

Mandag - fredag kl 10:00 - 13:00, torsdag dog kl 10:00 - 16:00

Lukning af kirken

Hverdage i uge 4, 2017.
Hvert år foretages der nødvendig reparation og vedligeholdelse af kirken i form af kalkning og maling. I uge 4 (23. januar - 27. januar) i 2017 ser vi os nødsaget til at lukke kirken i de 5 hverdage. Årsagen er, at en del af kirkens indre skal kalkes m.m.

 

 

Børnekor starter op!

Tirsdag den 10. januar klokken 15-16.

Kolt Kirkes nye børnekor er et tilbud for børn i 3., 4. og 5. klasse. Koret starter op lige efter nytår og vil øve på tirsdage efter skoletid. Børnekoret kommer lejlighedsvist til at medvirke ved Gudstjenester og koncerter i Kolt Kirke og Sognegård. Repertoiret vil indeholde en masse forskellige sange og salmer på dansk og engelsk, sang- og musikundervisning, musikalske lege og enkel flerstemmighed. Der vil også hver gang være tid til hygge og snak, frugt eller kage.

Det er gratis at deltage i børnekoret. Korledere er kirkesanger Anne Henriksen og organist Dan Frunza. For tilmelding eller mere info; skriv til Anne på annehenriksen.kor@gmail.com

 

 

Kolt Koret opstart

Onsdag den 18. januar kl. 19.15.

Alle sanginteresserede i Kolt-Hasselager og omegn inviteres til at komme og deltage i Kolt Koret. Nodekundskab er ikke påkrævet, men vi vil sætte pris på mødestabilitet i det lange løb. Korets profil er at synge i kirken til gudstjenester en enkelt søndag om måneden, men i fremtiden også gerne i lokalområdet til forskellige arrangementer. Repertoiret vil blive i let klassisk stil med afstikkere til jazz og rytmisk.

Vi lægger også vægt på det sociale og arrangerer derfor også hyggelige sammenkomster. Kom endelig forbi sognegården en onsdag kl. 19.15 eller ring til organist Dan Frunza på 50426624. Og husk, ikke alene er sang godt for det mentale, det er også en herlig social aktivitet!

 

 

Frivilligmøde

Onsdag den 18. januar kl. 19.00.

Halvårsmøde for kirkens frivillige uden hvem vores mange aktiviteter ikke kunne gennemføres. Der er altid brug for nye og friske kræfter. Omfanget af hjælpeopgaver er helt op til dig, og AL hjælp er værdifuld for os! Så hvis du har mulighed for at give en hånd med engang imellem og har lyst til at deltage i et hyggeligt og meningsfuldt fællesskab omkring Kolt Kirke og Sognegård, så tilmeld dig hos Anita på kirkekontoret, tlf. 30502716, e-mail: kirkekontor.koltkirke@gmail.com senest den 11. januar kl. 12.00. Vi byder på lidt ost og rødvin! 

 

 

Udvikling af nye gudstjenesteformer

Torsdag d. 2. februar 2017 kl. 18.30

Hvilken slags gudstjenester savner du i Kolt kirke?

Vi søger deltagere, 25 - 50 år, til udvikling af nye gudstjeneste-former.
Har du tid og lyst til at hjælpe os?

Tilmelding til Gitte Adelgaard på gra@km.dk senest den 25. januar 2017

Frokost & Foredrag

Søndag den 29. januar kl. 10.30.

Efter gudstjenesten fortsætter vi med frokost i Sognegården. Og derefter vil tidligere sogne- og sygehuspræst fra Vejle, Preben Kok fortsætte med et foredrag, hvor vi vil blive beriget med et lille udsnit af de mangeårige erfaringer og overvejelser, som Preben Kok har gjort sig i forbindelse med sit arbejde i grænselandet mellem liv og død.

Det er tunge sager, men Preben Kok er en dygtig foredragsholder og fortæller, der med humor, dybde og alvor formidler sine erfaringer.

Preben Kok er blandt andet forfatter til bogen “Skæld ud på Gud”, og har medvirket i programmet Skriftestolen på DR2, hvor Preben Kok bringer sin egen tro, tvivl og afmagt i spil sammen med mennesker på kanten af livet.

Kom og oplev en spændende eftermiddag i Kolt Kirke, hvor de store spørgsmål bringes i spil!

Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding skal foretages på listen i våbenhuset eller på mail: kirkekontor.koltkirke@gmail.com senest onsdag den 25. januar.

 

 

Babysalmesang - start af nyt hold

Torsdag den 2. februar kl. 10.00 i Kolt Kirke.

Babysalmesang er for forældre og babyer fra 2-10 mdr.  Der synges, lyttes, leges, danses, og spilles salmer, børnesange, rim og remser ca. 45 min. i kirken. Efter programmet i kirken er der kaffe/te og hygge i Sognegården.
Babysalmesang strækker sig over 7 gange. Prisen er 150 kr. , som betales første gang. Max. 10 deltagere.

Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren. Mail: anette.koltkirke@gmail.com - mobil: 30326818

 

 

Mindfulnessgudstjeneste

Torsdag den 23. februar kl. 20.00.

Und dig selv et lille frirum i en ofte hektisk og travl hverdag, og kom til en anderledes aftengudstjeneste med mulighed for ro og fordybelse.

Psykolog Mette Lund Jensen vil lede mindfulnessdelen af gudstjenesten, som derudover rummer bøn, læsning, stilhed, meditativ musik, refleksion, nye og gamle salmer, samt mulighed for lystænding på kirkens smukke lystræ. 

Efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe i våbenhuset.

 

 

 

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 26. februar kl. 14.00

Vi vil igen i år fejre fastelavn i Kolt Kirke, og det gør vi i samarbejde med FDF'erne. Først holder vi en børne- og familievenlig gudstjeneste i kirken, hvor vi glæder os til at se en masse spændende sørøvere, prinsesser, astronauter og hekse - gerne både børn og voksne. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Riis'Gård, og spiser derefter fastelavnsboller og får sodavand og kage i Sognegården. Også i år vil der være priser til kattekonger og dronninger, og til den bedst udklædte. Vi glæder os til at se jer til fastelavn. 

 

 

Nyt Menighedsråd i Kolt

Nyt menighedsråd i Kolt. Valget aflyses, da der kun blev indleveret én kandidatliste til menighedsrådsvalget den 8. november 2016.

De første 10 personer på den indleverede kandidatliste er derfor valgt til det nye menighedsråd, som tiltræder den 1. søndag i advent (27. november 2016).

Det nye råd har en funktionsperiode på 2 år. Valget er at betragte som et fredsvalg.

Følgende kandidater er valgt til det nye menighedsråd:

Ulla Eising, Bo Jørgensen, Tove Stenstrup, Michael Mannsbro, Per Wehner, Gitte Boye Sandbjerg, Hans Rehmeier, Birgit Riis Vestergaard, Frode Larsen, Birgitte Højgaard, Edith Dyrholm, Leif Nørregård Madsen, Mik Krogh samt sognets to præster Gitte Adelgaard og Jakob Thorup Jensen.

Der holdes konstituerende menighedsrådsmødeonsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 i Kolt Sognegård.

 

 

Strikkecafé i Kolt Sognegård

Hver 2. mandag kl. 19.00 i lige uger.

Er du vild med at strikke, eller vil du gerne lære det, så er der mulighed for at deltage i et hyggeligt strikke-/hæklesamvær. Vi mødes i Sognegården hver 2. mandag i lige uger fra kl. 19.00 og et par timer frem.

Det koster ikke noget at deltage, og man medbringer selv kaffe/te/kage, så mød op til en hyggelig aften.

 

 

 

 

 

Gravsten på Kolt Kirkegård kan ses på nettet

Menighedsrådet i Kolt har besluttet at stille oplysninger til rådighed om gravsten på Kolt Kirkegård for alle interesserede på hjemmesiden www.dk-gravsten.dk. Baggrunden herfor er, som beskrevet på hjemmesiden for Dk-gravsten:

• Projektet går ud på at bevare gamle gravsten for eftertiden – som en del af den nationale kulturarv, inden gravstenene kasseres og bortskaffes.

• At hjælpe slægtsforskere i ind- og udland samt at gøre oplysningerne tilgængelige for andre med interesse for området. 

For menighedsrådet har det været vigtigt, at gældende love bliver overholdt, når tekst og billeder bliver offentligt tilgængelige. Dk-gravsten har sikret dette og skriver blandt andet:

• Hos Dk-gravsten vises der ikke gravsten med personer der er døde inden for de sidste 10 år.

• Ifølge arkivloven fra 1. juli 2003, er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder at grave, der på søgetidspunktet er yngre end 10 år gamle, ikke vises ved søgning på pågældende person.

• DK-gravsten overholder reglerne fra Datatilsynet om databehandling på nettet. Teksterne på gravsten og fotograferingen af samme er gennemført i efteråret 2014.

Linket til gravsten på Kolt Kirkegård er: www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Kolt.php

 

 

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste 3.s.e.H.3.K ved Gitte Adelgaard

22. jan 10:30
11:30
22. jan 10:30 -
11:30

Gudstjeneste 4.s.e.H3K ved Jakob Thorup Jensen, efterfulgt af Frokost og foredrag

29. jan 10:30
11:30
29. jan 10:30 -
11:30

Dåbsgudstjeneste ved Gitte Adelgaard

4. feb 12:00
13:00
4. feb 12:00 -
13:00

Gudstjeneste 5.s.e.H3K ved Gitte Adelgaard

5. feb 10:30
11:30
5. feb 10:30 -
11:30

Gudstjeneste, Septuagesima ved Jakob Thorup Jensen

12. feb 09:00
10:00
12. feb 09:00 -
10:00

Gudstjeneste, Seksagesima ved Gitte Adelgaard

19. feb 10:30
11:30
19. feb 10:30 -
11:30

Mindfulness-gudstjeneste ved Gitte Adelgaard

23. feb 20:00
21:00
23. feb 20:00 -
21:00

Fastelavns-gudstjeneste ved Jakob Thorup Jensen

26. feb 14:00
14:30
26. feb 14:00 -
14:30

Gudstjeneste på Koltgården ved Gitte Adelgaard

2. mar 13:45
14:45
2. mar 13:45 -
14:45

Dåbsgudstjeneste ved Jakob Thorup Jensen

4. mar 12:00
13:00
4. mar 12:00 -
13:00

Gudstjeneste, 1.s.i fasten ved Jakob Thorup Jensen

5. mar 10:30
11:30
5. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste 2.s.i fasten ved Gitte Adelgaard med kor

12. mar 10:30
11:30
12. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste 3.s.i fasten ved Jakob Thorup Jensen

19. mar 10:30
11:30
19. mar 10:30 -
11:30

Mindfulness-gudstjeneste ved Gitte Adelgaard, derefter er der kaffe i våbenhuset

23. mar 20:00
21:00
23. mar 20:00 -
21:00