Kolt koret

Kolt Koret er nu gået i gang med efterårets prøvearbejde. Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende folkekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi kirken, hvor vi hver onsdag kl. 19:15 øver til forskellige arrangementer. Der kræves intet nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne, og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf. 5042 6624.