Du er her: 

Covid19-forholdsregler i Kolt Kirke

Kolt Kirke genåbnede 18. maj 2020

Opdateret august 2020
Danmark er gradvis ved at blive genåbnet oven på den hårde coronakrise. Det gælder også Folkekirken, herunder Kolt Kirke, men vi er dog stadig af sikkerhedshensyn underlagt en række restriktioner, der betyder meget for livet i sognet.

Vi holder gudstjenester som annonceret i LokalAvisen, her på hjemmesiden og FaceBook samt ved opslag og på flyers.

Når man kommer ind i kirken, vil der i våbenhuset være adgang til håndsprit, som man bedes benytte sig af.

Der vil stadig være deltagerbegrænsninger i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger således, at der kun må være 30 i kirkerummet og 5 i våbenhuset.

Aftandskravene bliver løbende justeret i henhold til gældende bestemmelser. De skal overholdes, men er man i nær familie med hinanden, kan man naturligvis sætte sig sammen med behørig afstand – 2 meter – til de øvrige kirkegængere.

Gudstjenesterne vil have karakter af kortere andagter, med 3-4 salmer, bønner, evangelielæsning, prædiken og velsignelse.

Evt. barnedåb vil blive afholdt inden eller efter gudstjenesten, så vi holder os til det tilladte antal deltagere i kirken.

Desværre kan hverken præster eller personale give hånd hverken til velkomst eller afsked – men så må vi nøjes med øjenkontakt og et smil i stedet, hvilket jo heller ikke er så ringe endda.

Vi har desværre heller ikke mulighed for at afholde arrangementer i vores sognegård herunder mindesammenkomster - igen af hensyn til alles sikkerhed.

Vi glæder os meget til at se jer igen og fejre gudstjeneste sammen med jer – også selvom det bliver under lidt skrabede forhold.

På gensyn i Kolt Kirke!

Menighedsråd, personale og præster i Kolt Kirke

___

Sommerens annoncerede arrangementer i Sognegården er aflyst. 

Hold øje med kalenderen på hjemmesiden, eller følg med på vores facebook-side for yderligere information.