Nye kirkegårdstakster for folkekirkens kirkegårde i Aarhus 2021

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune har med virkning pr. 2021 genberegnet kirkegårdstaksterne gældende for folkekirkens kirkegårde.

Kirkegårdstakster skal følge de statslige regler for beregning af gebyrer, og skal genberegnes mindst hvert 4. år. Taksterne skal også være ensartede for alle folkekirkens kirkegårde i Aarhus.

Taksterne er omkostningsberegnet på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstierne og svarer til den pris der faktisk er forbundet med ydelserne på kirkegårdene.

Kontakt kirkegårdskontoret i dit sogn for yderligere oplysninger om priser og ydelser på kirkegården.