Reservering af gravsted

Du har mulighed for at reservere et gravsted, før det skal benyttes til begravelse eller urnenedsættelse.

Da visse områder på kirkegården er mere eftertragtede end andre, kan der i nogle tilfælde være interesse for at erhverve et gravsted, så du er sikker på at få plads der, hvor du ønsker det.

Der kan være mange forskellige faktorer, der afgør, hvorfor et bestemt sted netop har betydning for den pågældende person eller familie. Uanset hvilke bevæggrunde der er, vil vi altid forsøge at efterkomme ønskerne så godt som muligt.

 

Særlige forhold ved reservation af gravsted

Der er en række forhold, der gør sig gældende, når du reserverer et gravsted.

Du har mulighed for at reservere kistegravsteder (minimum 2 pladser) på den gamle del af kirkegården, med forbehold for den sydlige del af afdeling E.

Ved reservering af gravsted forpligter man sig til at reservere gravstedet for minimum 5 år. Et gravsted kan maksimalt reserveres for én fredningsperiode ad gangen (10 år for urnegravsteder og 20 år for kistegravsteder).

Kirkegården varetager pasning af reserverede gravsteder. Der udfærdiges en GIAS aftale for gravstedsvedligeholdelsen i den reserverede periode. Beløbet for hele perioden betales ved aftalens indgåelse. Indbetales der ikke for pasningen, bortfalder aftalen og retten til gravstedet.

Beplantning mv. på gravstedet må kun foretages efter forudgående aftale med graveren.

Du er velkommen til at kontakte Kolt Kirkegårdskontor og aftale et møde med graveren, hvis du ønsker at reservere et gravsted.