Bryllup

Man henvender sig først til personregistreringen for at aftale datoen og tidspunktet for vielsen, derefter til vielseskontoret på Aarhus Rådhus med henblik på at få udleveret en ægteskabserklæring. Erklæringen kan udfyldes digitalt på borger.dk under punktet "Ansøg om vielse". Når kommunen har prøvet oplysningerne, kvitterer de ved at sende jer en prøvelsesattest, den må ikke være mere end 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.
Prøvelsesattesten afleveres til personregistreringen sammen med begges dåbsattester - medmindre man er døbt i Danmark. Herefter er der en samtale med den præst der foretager vielsen.
Betingelsen for at man kan blive viet i Kolt Kirke er, at en af parterne har bopæl i sognet eller har en klar tilknytning til Kolt Sogn.