Faderskab

Er barnets forældre ikke gift, skal der inden 28 dage efter barnets fødsel afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring til personregistreringen. Blanketten udfyldes digitalt på borger.dk såfremt begge forældre har et NemID. 

Medmoderskab afgøres af Statsforvaltningen. Se vejledning her.

Faderskabet/medmoderskabet betyder blandt andet at:

  • faderen/medmoderen har pligt til at forsørge barnet
  • faderen/medmoderen kan få samvær med barnet
  • faderen/medmoderen kan få del i forældremyndigheden
  • barnet kan få faderens/medmoderens efternavn
  • barnet og faderen/medmoderen har arveret efter hinanden og
  • barnet kan få samme indfødsret som faderen/medmoderen, hvis betingelserne herfor er opfyldt

 

 

Dåb og Navngivning

Dåb aftales i god tid med personregistreringen. Navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere oplyses til personregistreringen. Før dåben vil der normalt være en samtale med den præst, der forretter gudstjenesten.
Betingelsen for at man kan blive døbt i Kolt Kirke er, at man har bopæl i sognet eller har en klar tilknytning til Kolt Sogn.
NB: Ønsker man en liste over alle godkendte drenge- og pigenavne i Danmark, henvises til familieretshuset.dk.

Navngivning skal anmeldes senest 6 måneder efter barnets fødsel.
Ansøgning om navngivning udfyldes digitalt på borger.dk under menuen Familie og børn > Navne og navneændring > Navngivning.

 

 

Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du henvende dig til borger.dk, som vil være behjælpelig med oplysning og vejledning.
Blanketten til anmeldelse af navneændring udfyldes digitalt på borger.dk. For visse navneændringer skal der betales et gebyr på 505 kr., Det kan ske på anmeldelsessiden.