Konfirmation

     2019: A+B Store Bededag d. 17. maj, C søndag d. 19. maj

     2020: A+B Store Bededag d. 8. maj, evt. C lørdag d. 9. maj

 

 

Al undervisning og konfirmation af børn med særlige behov er samlet i Sankt Lukas kirke. Her er præsterne Maria Louise Bøg Sørensen og Rebecca Holst Andersen særligt uddannet til at varetage undervisningen af denne målgruppe.

Læs mere om konfirmationsforberedelsen og det særlige tilbud til børn med særlige behov i Aarhus:

     Går dit barn i specialklasse?

     Indmeldelsesblanket til konfirmationsundervisning for børn med særlige behov