Løsning af sognebånd

I forbindelse med løsning af sognebånd bør du være opmærksom på følgende:

  • Ved sognebåndsløsning erhverves ret til kirkelig betjening, dvs. ret til at få udført alle kirkelige handlinger samt modtage sjælesorg, ved den præst, der er løst sognebånd til. Der kan tillige erhverves ret til at stille op og stemme ved menighedsrådsvalg.
  • Sognebåndsløsningen ophører, når pågældende præst, du har løst sognebånd til, ikke længere er ansat ved Kolt Kirke.
  • En sognebåndsløser skal give sognebåndsløserpræsten underretning om flytning af bopæl.
  • For ugifte personer under 18 år træffes bestemmelser af forældremyndighedens indehaver. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke. Inden 3 måneder efter at vedkommende er fyldt 18 år, kan det meddeles sognebåndsløserpræsten, at valgretten ønskes udøvet i Kolt Sogn. Gives meddelelsen ikke, udøves valgretten i bopælssognet.
  • Sognebåndsløsning kan ophæves ved skriftlig henvendelse til sognebåndsløserpræsten.
  • Som sognebåndsløser erhverver man IKKE ret til et gravsted på Kolt Kirkes kirkegård, men retten til gravsted på bopælsstedets kirkegård bevares.

Yderligere spørgsmål afklares hos pågældende sognepræst.