Du er her: 

Kolt kirke

Kirken er, som størstedelen af Danmarks landsbykirker, opført i romansk tid i perioden mellem ca. 1150 og 1250.

Den omtales i 1433 som indviet til Vor Frue. I tiden mellem 1661 og 1675 overdrog kongen kirken til Mogens Friis, der indlemmede den i grevskabet Frijsenborg. Ved en auktion i 1802 blev kirken solgt til sogenmændende for endelig at overgå til selveje i 1924.

Siden 1550'erne har kirken været anneks til Ormslev, jfr. Ormslev-Kolt kirkekontor.

Alteret

Altertavlen (ca. 1590) er af fyrretræ, af baldakintypen, og fra samme værkstedsgruppe som Ormslev og Framlev. 1887 blev tavlen restaureret og et ældre maleri af Kristus på korset indsat i midtfeltet. Det er fra ca. 1860 og udført af maler og fotograf i Århus Iver Frederik Dreisler, der har leveret altermalerier med samme motiv til bl.a. Søften og Astrup. Maleriet stammer oprindelig fra Skørring kirke som blev nedrevet 1885.

August 2001 er der indsat tre nye billeder i altertavlens nederste felter samt tre i de små felter derover.
Billederne er skænket af Bertha Poulsen og udført af kunstneren Bodil Kaalund. Billedet i venstre side viser Skabelsen med Kosmos og Kaos. Sol og måne deles om dag og nat og Kaos må vige for lyset.
Billedet i midten er sønnen vist som Den gode Hyrde, som er et af kristendommens symboler for Kristus. Han drager omsorg. Billedet i højre side viser Helligånden symboliseret ved vandet med duen over.

Det tidligere midterbillede af Kristus på korset er indrammet og ophængt overfor indgangsdøren. I forbindelse med renoveringen af kirken i 2006 er alteret blevet renset, så farverne virker klarere.

Krucifikset

Krucifikset stammer fra 1450-1500 og er lavet af eg. Figuren fik flere overmalinger i 1800-tallet, bl.a. var det blevet hvidtet af en murer, der tillige havde overmalet det med blodsdråber. Det hang så lavt, at det tog synet fra alteret, hvorfor man ønskede det fjernet og i 1862 var det anbragt på nordvæggen men i 1959 genophængt foran korbuen.

Tårnet og klokken

Tårnet ved skibets vestende er opført i senmiddelalderen, men stærkt ændret 1732, da det sandsynligvis blev noget afkortet i højden. Tårnrummet åbner sig mod kirken med en bred, svagt spidsende arkade. Der var oprindelig adgang udefra gennem en dør i sydmuren, der nu er tilmuret.

Klokken er fra 1771, 86 cm i diameter og støbt af M.C. Troschell. I juni 2002 er der monteret automatisk ringning. Den automatiske ringning betyder at graveren ikke mere skal stå for de faste ringninger morgen og aften.

Prædikestolen og døbefonten

Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet og udført i fyrretræ. Formodentlig ændret i 1700-tallet, da storfelterne fik evangelistmalerier og i det næste århundrede blev den suppleret og forhøjet. I 1959 gennemgik stolen en restaurering, hvorved der blev afdækket et ældre farvelag. Ved renoveringen af kirken i 2006 er farverne på prædikestolen blevet klarere og trætrappen erstattet af en muret trappe.

Døbefonten er i romansk stil og af granit. Den er udsmykket med 2 mandshoveder og 4 løvekroppe, der er typiske for østjyske kirker. Nærmeste paralleller findes i Framlev og Mårslet.

Mønter fundet i Kolt Kirke

I Nationalmuseets beskrivelse af Kolt Kirke er omtalt, at man i forbindelse med restaureringen i 1956 af Kolt Kirke, fandt 28 mønter.

Nationalmuseet har nu frigivet billeder af mønterne samt en kort beskrivelse af disse.

Se mønterne her

 

 

 

 

Nationalmuseets beskrivelse af Kolt Kirke. (http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_2177-2196.pdf)  

Gravsten på Kolt Kirkegård kan ses på nettet

Menighedsrådet i Kolt har besluttet at stille oplysninger til rådighed om gravsten på Kolt Kirkegård for alle interesserede på hjemmesiden www.dk-gravsten.dk. Baggrunden herfor er, som beskrevet på hjemmesiden for Dk-gravsten:

• Projektet går ud på at bevare gamle gravsten for eftertiden – som en del af den nationale kulturarv, inden gravstenene kasseres og bortskaffes.

• At hjælpe slægtsforskere i ind- og udland samt at gøre oplysningerne tilgængelige for andre med interesse for området. 

For menighedsrådet har det været vigtigt, at gældende love bliver overholdt, når tekst og billeder bliver offentligt tilgængelige. Dk-gravsten har sikret dette og skriver blandt andet:

• Hos Dk-gravsten vises der ikke gravsten med personer der er døde inden for de sidste 10 år.

• Ifølge arkivloven fra 1. juli 2003, er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder at grave, der på søgetidspunktet er yngre end 10 år gamle, ikke vises ved søgning på pågældende person.

• DK-gravsten overholder reglerne fra Datatilsynet om databehandling på nettet. Teksterne på gravsten og fotograferingen af samme er gennemført i efteråret 2014.

Linket til gravsten på Kolt Kirkegård er: www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Kolt.php