Sådan bruger vi Sognegården

Sognegården ved Kolt Kirke er kirkens daglige kontaktpunkt. Den er smukt indrettet med foyer, kontorer, mødesale samt køkken og toiletter. Salen råder over lydanlæg og AV-udstyr samt et godt Schimmel-flygel. Den store sal kan deles op i tre mindre lokaler, der tjener hver deres formål, eller benyttes som én stor sal.

Huset bruges rigtig meget og er til stor glæde for såvel ansatte som sognebørn! Foruden at lægge ramme til en del af kirkens faste arrangementer, såsom konfirmationsforberedelse, børne- og voksenkor, minikonfirmand, babysalmesang, strikkecafé &c., bruges Sognegården endvidere eksempelvis til foredrag, fællesspisning, koncerter og kreative arrangementer.

Lokalerne lejes ikke ud til private fester; dog er det muligt at benytte Sognegården til mindesamvær i forbindelse med bisættelser og begravelser fra Kolt Kirke.

Ønsker man at holde mindesamvær i Sognegården, rettes henvendelse til
          Sognegårdsværtinde Lene Toft
          Tlf.: 2027 4184 - eller
          Mail leneto@hotmail.com